Disclaimer


Hoewel b.v.b.a. Optiek Jo van Kerckhoven de informatie op deze website met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet die informatie zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, kan aan die informatie geen rechten worden ontleend.
Alle informatie op deze website, dus ook de tarieven en voorwaarden, kan aan verandering onderhevig zijn.

De informatie in deze website wordt bijna dagelijks aangevuld.

Eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijden, met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.b.v.b.a. Optiek Jo van Kerckhoven zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor technische of redactionele fouten of omissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website.Het auteursrecht en ander intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de website komt toe aan b.v.b.a. Optiek Jo van Kerckhoven

b.v.b.a. Optiek Jo van Kerckhoven is niet verantwoordelijk voor informatie, afbeeldingen of hyperlinks die door derden op deze website zijn geplaatst.

b.v.b.a. Optiek Jo van Kerckhoven behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en de tekst van deze pagina op elk moment naar eigen inzicht te wijzigen.